سیستم مدیریت اطلاعات پروژه های آفام

ابزاری کارآمد برای مدیریت اطلاعات پروژه

hero_img
elm.png

نرم افزار مدیریت اطلاعات پروژه های آفام

سیستم جامع مدیریت اطلاعات پروژه های آفام (PMIS) یک سیستم یکپارچه برای مدیریت اطلاعات، فرآیندها و کنترل اسناد و مدارک پروژه های بزرگ در فازهای مهندسی، خرید و ساخت (EPC) است. این سیستم جامع شامل پنج نرم افزار مستقل اما مرتبط به یکدیگر موسوم به EDMS (نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی)، PPMS (نرم افزار مدیریت فاز خرید و تدارکات پروژه ها)، PWMS (نرم افزار مدیریت متریال پروژه)، CPMS (مدیریت فعالیت های فاز ساخت و اجرا)  و  PATS (نرم افزار اتوماسیون پروژه ها) می باشد که تمامی فرآیندهای سه فاز EPC پروژه را تحت پوشش خود قرار می دهد.

پشتیبانی از فرآیندهای پروژه

یکی از ويژگی های اصلی سیستم مدیریت اطلاعات پروژه ها، قابلیت پشتیبانی از فرآیندهای پروژه ها در تمامی فازهای آ است. از همین رو در طراحی سیستم PMIS آفام به مقوله فرآیندها توجه ويژه ای شده است.

به عنوان مثال در ماژول ادمین نرم افزار قابلیت تعریف موجودیت های مختلف پروژه و برقرار روابط بین آنها به راحتی فراهم آمده و مدیر سیستم می تواند فرآیندهای مورد نظر خود را به راحتی تعریف و ترسیم نماید.

obj-2@2x.png

محصولات آفام

AFAM's PRODUCTS

EDMS

سیستم مدیریت مدارک مهندسی

PPMS

سیستم مدیریت اطلاعات فاز خرید و تدارکات پروژه

PWMS

سیستم مدیریت انبار و متریال پروژه

PATS

سیستم اتوماسیون و مکاتبات پروژه

CGMS

سیستم مدیریت فاز اجرا و ساخت

EDMS

سیستم مدیریت اسناد مهندسی

ویژگی های آفام

AFAM features

قابلیت مدیریت چندین پروژه هم زمان

قابلیت تعریف پروژه های متعدد و تعریف سبد پروژه ها

برخوداری از ماژول ادمین

دارا بودن ماژول راهبری نرم افزار جهت انجام تعاریف و تنظیمات مختلف

قابلیت ارتباط با نرم افزارهای آفیس

امکان ایمپورت اطلاعات یا اخذ خروجی از داده در فرمت اکسل، امکان تولید فرمت های مصوب پروژه، ارتباط با نرم افزار Outlook

امنیت

رعایت لایه های امنیتی و سطوح دسترسی کاربران به تفکیک هر پروژه و ارکان مختلف آن

انطباق با استانداردهای مدیریت پروژه

طراحی مباحث مختلف سیستم بر اساس حوزه های تحت پوشش استانداردهای مدیریت پروژه (PMBOK)

جامعیت و یکپارچگی

جامعیت و ارتباط یکپارچه ماژول های نرم افزاری با یکدیگر

رابط کاربری مناسب

برخوداری از رابط کاربری مناسب و بر پایه تجارب عملی کاربران در پروژه های مختلف

گزارش های سفارشی

قابلیت اخذ گزارش های متنوع با قابلیت اعمال تغییرات مورد نظر کاربری

پشتیبان از فرآیندهای پروژه

قابلیت تعریف فرآیندهای پروژه منطبق بر ماهیت آن

دانش فنی، تخصص عملی

مشتریان آفام

AFAM's CUSTOMERS