PATS

سیستم اتوماسیون و مکاتبات پروژه ها

3819104.png

گرچه نرم افزار اتوماسیون پروژه ها جزء محصولات اصلی یک سیستم جامع با رویکرد EPC نیست اما مرکزی ترین هسته آن محسوب می شود.

یکی از اطلاعات ارزشمند در یک پرژه مکاتبات آن است. در هر فاز از پروژه بخش اعظمی از تعاملات در قابل  مکاتبات متعدد با موضوعات فنی مختلف رد و بدل می گردند که نگهداری اطلاعات مربوط به آن در یک سیستم اتوماسیون اداری رایج بدون برقراری ارتباط با فعالیت ها و مباحث پروژه بسیار ناکار آمد خواهد بود. گرچه همواره سازمان ها از یک سیستم اتوماسیون اداری برای نگهداری از مکاتبات سازمان خود بهره می برند اما تجربه ثابت کرده است که این نرم افزارهای عمومی در یک پروژه کارایی خود را از دست می دهند. حجم بالا تراکنش ها و اعدد موضوعات فنی همواره سبب می شود که نگهداری موضوعی یا دسته بندی های عمومی مکاتبات در پروژه ها پاسخگو نباشد. یک پروژه نیاز دارد تا تاریخچه مکاتبات خود را از زاویه دید پروژه و با مفاهیم فنی مرتبط با فعالیت های آن مدیریت کند و این  علت اصلی تولید نرم افزار اتوماسیون پروژه ها یا PATS (Projects Automation System) به وسیله گروه نرم افزار آفام بوده است.

مدیریت مکاتبات در سیستم اتوماسیون پروژه ها