CPMS

سیستم مدیریت عمومی فعالیت های ساخت

3819104.png

نرم افزار مدیریت فرآیندهای عمومی ساخت یا Construction Projects Management System (CPMS) یک زیر سیستم از ماژول اصلی مدیریت ساخت تحت عنوان CPMS یا Construction Projects Management System می باشد که به عنوان محصول اولیه شرکت آفام برای مدیریت اطلاعات پروژه در فاز ساخت روانه بازار شده است. این ماژل در این فاز وظیفه مدیریت فعالیت های پروژه، پیمانکاران درگیر در فاز ساخت و مهندسی کارگاهی پروژه در این فاز را بر عهده دارد که در ادامه در خصوص قابلیت های آن توضیحاتی به شرح زیر ارائه خواهد شد.

ویژگی های نرم افزار مدیریت فرآیندهای عمومی ساخت آفام